Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kredyt Ekologiczny - dotacje na wsparcie efektywności energetycznej

Kredyt ekologiczny jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie w zakresie modernizacji infrastruktury, w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Dofinansowane zostaną inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Zakres projektu musi wynikać bezpośrednio z rekomendacji audytu energetycznego.

Wybrane kryteria oceny Projekt spełnia minimalny próg oszczędności energii: • inwestycja musi przynieść oszczędność energii pierwotnej (energii pozyskiwanej bezpośrednio z zasobów naturalnych) na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (niezbędne żeby skorzystać z pomocy regionalnej): • Ocenie będzie podlegać czy projekt obejmuje inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu • Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego - wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest by zmiana ta miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia dotychczasowo stosowanego procesu • Przykładowo: Sama termomodernizacja nie zmienia procesu produkcyjnego, a więc nie spełnia definicji inwestycji początkowej.

Więcej informacji w prezentacji PDF

pokaż metkę
Autor: cwp
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2023-07-05
Data aktualizacji: 2023-07-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź