Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi2

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 6 do 27 października 2023 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2024 przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w okresie od 9 do 13 października bieżącego roku w godzinach 10.00-14.00;

wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 17 października bieżącego roku w godzinach 17.00-19.00 w sali nr 9 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);

przekazać swoje propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 roku w następujący sposób:

przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2024”,

dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  wraz z załącznikami, harmonogramem dyżurów eksperckich oraz formularzem konsultacyjnym dostępne będą od dnia 6 października bieżącego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa bip.krakow.pl, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

pokaż metkę
Autor: UMK
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2023-09-29
Data aktualizacji: 2023-09-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź