Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rusza dofinansowanie dla NGO w obszarze wspierania przedsiębiorczości

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK rozpoczyna nabór wniosków o małe granty w obszarze wspierania przedsiębiorczości.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.), zwanej dalej ustawą na  wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zlecenie zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,

    Projekt musi dotyczyć zadania, którego działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na wspieranie przedsiębiorczości, w tym między innymi:

  • promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej,
  • organizowanie wydarzeń promujących postawy przedsiębiorcze,
  • przeprowadzanie szkoleń podnoszących kwalifikacje biznesowe,
  • aktywizowanie lokalnej społeczności w działania probiznesowe,
  • wspieranie inicjatyw innowacyjnych i kreatywnych powiązanych z działalnością biznesową.

Wszystkie informacje, oraz dokumenty do pobrania

 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2023-05-22
Data aktualizacji: 2023-05-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź