Nauka rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż.  Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się 12 maja, dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020–2024 tj. do 31 sierpnia 2024 r.

Fot. materiały Politechniki Krakowskiej

Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Podczas wyborów obecnych było 59 z 60 elektorów. Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, od 2016 r. dziekana WIL, poparło 35 elektorów. Na prof. Dariusza Bogdała, obecnego prorektora ds. nauki PK swój głos oddały 24 osoby.

– Dziękuję za wybór. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję przyczynić się do dalszego rozkwitu Politechniki Krakowskiej. Liczę na współpracę ze wszystkimi członkami społeczności naszej uczelni. Tak jak mówiłem w kampanii, każdy pracownik, student, doktorant jest dla mnie ważny. Przed nami ważny czas. Nie możemy zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć, musimy wykorzystywać nowe możliwości na dalszy rozwój. Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021! To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Ale tak mocna pozycja nie jest dziełem przypadku – na ten sukces składała się ciężka praca nas wszystkich. Wierzę, że nadal zgodnie współpracując, będziemy dynamicznie rozwijać nasz potencjał i osiągać nasze strategiczne cele. Dziękuję prof. Dariuszowi Bogdałowi  za kulturalną i pełną szacunku konkurencję podczas wyborów – powiedział po wyborze rektor-elekt Politechniki Krakowskiej.

Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata urodził się 27 marca 1975 r. w Krynicy-Zdroju, a wychował w Nowym Sączu. Jest absolwentem sądeckich szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Urszuli Kochanowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza. W 1999 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. Z Politechniką Krakowską jest związany od października 1999 roku, gdy zaraz po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”, wyróżnioną w konkursie ministra transportu (promotor prof. Andrzej Rudnicki). W tym samym roku został adiunktem w Katedrze Systemów Komunikacyjnych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu 27 lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jego monografia habilitacyjna pt. „Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury” została wyróżniona w konkursie ministra infrastruktury i rozwoju. 28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora. Od 1 września 2013 r. był p.o. kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych PK (zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rudnickiego), 1 października 2014 r. został kierownikiem Katedry. W latach 2013–2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Od 1 września 2016 r., obecnie drugą kadencję, pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Szaraty dotyczą inżynierii lądowej, a  szczególnie obszaru transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów naukowych. Jest autorem 2 monografii, współautorem 4 (w tym 2 w języku angielskim), zorganizował ponad 20 branżowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej (m.in. Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital).

Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,  Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Wybory uzupełniające na stanowisko nowego rektora zostały zarządzone na Politechnice Krakowskiej, w trakcie kadencji 2020–2024, w związku ze śmiercią (w marcu 2023 r.) dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza.

pokaż metkę
Autor: Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba publikująca: Magdalena Łukasik
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2023-05-16
Data aktualizacji: 2023-05-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź