Nauka rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowani medalami Cracoviae Merenti

Medale Cracoviae Merenti to najwyższe odznaczenia Miasta Krakowa. 5 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta sesja, na której wręczono brązowe medale Cracoviae Merenti profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Andrzejowi Białasowi oraz Jackowi Purchli. Naukowcy zostali uhonorowani w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski

Medale Cracoviae Merenti są przyznawane przez Radę Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Krakowa. W skład Komisji Medalu Cracoviae Merenti wchodzą: Prezydent Miasta Krakowa (jako Przewodniczący Komisji), Metropolita Krakowski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medal ustanowiono w 1992 r. i początkowo miał on dwie klasy: złotą i srebrną. W roku 1998 przyjęto dodatkową kategorię i ustanowiono medal brązowy.

 

Profesor Andrzej Białas jest zasłużonym krakowskim naukowcem, wybitnym fizykiem. Życie zawodowe połączył z Uniwersytetem Jagiellońskim. Profesor od wielu lat działa na rzecz krakowskiego środowiska naukowego i zabiega, by Kraków był wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce i na świecie. Od 1976 roku był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, później członkiem rzeczywistym. Natomiast w 1989 roku został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2000-2018 był prezesem Polskiej Akademii Umiejętności. Profesorowi Białasowi przyznano wiele nagród i odznaczeń: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Mariana Smoluchowskiego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i Medal Smoluchowskiego-Warburga przyznawany przez Deutsche Physikalische Gesellshaft. Został także wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą im. Alfreda Jurzykowskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Profesor Jacek Purchla przez niemal 30 lat był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Studiów Miejskich w Instytucie Historii Sztuki, a następnie kierownika Katedry Dziedzictwa Europejskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Uczelni UJ. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną, historią sztuki XIX i XX wieku oraz teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Jest założycielem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Jest także członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz członkiem zwyczajnym Comite International d'Histoire de l'art. W latach 2016-2017 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Więcej na stronie:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/264296,30,komunikat,profesorowie_odebrali_medale_cracoviae_merenti.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Łukasik
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2022-10-10
Data aktualizacji: 2022-10-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź