Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Punkty informacji dla przedsiębiorcy

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

ul. Zabłocie 22 30-701 Kraków
tel. 12/ 616-56-00 (do godz.15:00)
e-mail: pop@um.krakow.pl

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7:40- 15:30,

Funkcjonuje w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie.
Istotą jego działalności jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W jednym miejscu:

 • nadawanie, zmiany i likwidacje numeru REGON przedsiębiorcom działającym w formie s.c., udzielanie informacji na temat uzyskiwania i aktualizacji wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - stanowisko Urzędu Statystycznego,
 • informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy, oraz przyjmowanie zgłoszeń przez przedsiębiorcę pracownika do PIP,
 • informacja w zakresie m.in.: źródeł finansowania działalności gospodarczej (także ze środków Unii Europejskiej), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich – stanowisko  KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
 • informacja o rejestracji działalności gospodarczej, zmian w istniejących już wpisach, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń z CEIDG,
 • informacja o procedurach obowiązujących w UMK w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorcy w związku z działalnością gospodarczą,
 • informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców,
 • informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego,
 • doradztwo w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej według PKD.


Przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami a Punktem Obsługi Przedsiębiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za pośrednictwem strony internetowej https://dlabiznesu.krakow.pl/pop

Lista stanowisk bezpośredniej obsługi przedsiębiorców.

 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE W KRAKOWIE


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00
e-mail: marr@marr.pl

Zakres usług świadczonych przez MARR S.A.
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących:
- zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MŚP,
- prezentacje i wyjaśnienie zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MŚP,
- zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów i projektów wsparcia MŚP,
- informowanie odbiorców usług o działalności PARP oraz o tym, że bezpłatne usługi informacyjne stanowią pomoc de minimis.


Punkt Konsultacyjny Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Infolinia: (12) 616 06 16
Tel. (12) 616 06 26
Tel. (12) 616 06 36
Tel. (12) 616 06 46
Tel. (12) 616 06 56
Tel. (12) 616 06 66
Tel. (12) 616 06 76
Tel. (12) 616 06 86

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku.
W latach 2015-2020 MCP skoncentrowane jest na realizacji nowych zadań dotyczących wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie 1 Osi Priorytetowej  "Gospodarka Wiedzy, 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska", 4 Osi Priorytetowej "Regionalna Polityka Energetyczna", 9 Osi Priorytetowej "Region Spójny Społecznie, 10 Osi Priorytetowej "Wiedza i Kompetencje".

Lista Punktów Informacyjnych dostępna na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny


Punkt Konsultacyjny
Enterprise Europe Network


Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
31-019 Kraków, ul. Floriańska 3
tel. 12 428 92 54, 12 428 92 55
e-mail: een@iph.krakow.pl

W ofercie ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie znajdują się:

 • doradztwo z zakresu dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP
 • szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców
 • udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego Rynku UE
 • usługi informacyjne z zakresu prowadzenia działalności na rynku europejskim
 • aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
 • wpis do międzynarodowej bazy POD (Partnership Opportunity Database) służącej kojarzeniu polskich przedsiębiorców z zagranicznymi na płaszczyźnie komercyjnej oraz technologicznej (licencja, know-how, współpraca techniczna, joint-venture lub porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym)
 • sprawdzanie i przekazanie na życzenie przedsiębiorcy danych kontaktowych firm zagranicznych, których oferty są już wprowadzone do bazy POD i adresowane są do przedsiębiorstw polskich
 • informacja mailowa na temat przetargów, targów, szkoleń, funduszy strukturalnych itp. dla MŚP: dla klientów, którzy zasubskrybują daną usługę bezpłatnie przesyłane są informacje o konkursach w ramach interesujących ich programów wsparcia (tzw. Info Watch), czy też o ogłaszanych przetargach europejskich (tzw. European Tender Alert)
 • opracowywanie audytów technologicznych przedsiębiorstwa dla podniesienia jego konkurencyjności na rynku
 • udzielanie informacji o prawodawstwie, standardach i politykach UE
 • dostęp do publikacji Komisji Europejskiej
 • organizacja i rekrutacja firm na misje gospodarcze i targi kooperacyjne
 • prenumerata newslettera ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-09-30
Data aktualizacji: 2022-12-20
Powrót