Nauka rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Posiedzenie Rady Partnerów - 28.02.2022 r.

 

 

28 lutego 2022 roku, w formule online, odbyło się drugie posiedzenie Rady Partnerów, w którym wzięli udział wskazani przedstawiciele sygnatariuszy umowy o współpracy na linii Kraków-Krakowski Ośrodek Naukowo-Akademicki. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Wysocka, Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

 

W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni goście:

Pani Paula Fanderowska, Wiceprezeska Spółki KRAKÓW 5020, która przedstawiła pomysł i propozycję włączenia się w projekt pt.: «Badanie potencjału intelektualnego krakowskiego ośrodka naukowo-akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem przyciągania do Krakowa krajowych i międzynarodowych wydarzeń konferencyjno-kongresowych». Zaprezentowała założenia i cel projektu. Podkreśliła istotę i znaczenie przeprowadzenia badania potencjału intelektualnego krakowskiego ośrodka naukowo-akademickiego. Została omówiona konkurencyjność Krakowa na arenie międzynarodowej jako organizatora wydarzeń konferencyjno-kongresowych. Ponadto, omówiono znaczenie kongresów i konferencji dla rozwoju gospodarczego Miasta Krakowa. Zaplanowany projekt stanowiłby innowację ponieważ żadne miasto w Polsce nie prowadzi badań potencjału intelektualnego.

Pani dr Katarzyna Klimek oraz dr hab. Jadwiga Berbeka, Prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które przedstawiły metodologiczne założenia pilotażowego projektu. W czasie prezentacji uczestnicy posiedzenia zadawali pytania i zgłaszali swoje uwagi.

W następnej części spotkania Pani Katarzyna Wysocka – Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji opowiedziała o projekcie przewidzianym do realizacji pn.: „Wykonanie platformy naukowej iKONA”. Platforma komunikacyjna iKONA ma ułatwiać współpracę i wymianę informacji w trójkącie nauka - biznes – samorząd.

Narzędzie będzie stanowiło istotne wsparcie w działaniach wynikających z umowy na realizację wspólnego celu, zawartej pomiędzy Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim a Gminą Miejską Kraków. Uczelnie zadeklarowały wyznaczenie swoich przedstawicieli, którzy będą współpracować z zespołem projektowym.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Łukasik
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2023-05-19
Data aktualizacji: 2023-05-19
Powrót