Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mieszkańcy: należności cywilnoprawne

Krakow PL logo

 

 

 

Kraków wspiera Cię poprzez:

1. jednorazowe rozłożenie spłaty części/całości należności w ratach na okres do 72miesięcy;

2 jednorazowe odroczenie terminu spłaty części/całości należności - od należności, których termin spłaty odroczono, lub których spłatę rozłożono naraty pobiera się odsetki preferencyjne w wysokości połowy odsetek ustawowych za opóźnienie lub połowy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w przypadku należności powstałej w wyniku transakcji handlowej;

3. umorzenia części/całości zadłużenia.

 

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

TAK

 

Jak się starać o wsparcie:

Należy złożyć wniosek z określeniem o jaki rodzaj wsparcia zobowiązany wnioskuje (np. raty, odroczenie, umorzenie) wraz z dokumentacją określoną w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XCVIII/2557/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych

Al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

Wydział Mieszkalnictwa - ML

Rynek Podgórski 1

30-533 Kraków

Telefony 12-616-82-41, 12-616-82-58

Mail: ml.umk@krakow.pl 

Pełna informacja o wsparciu:

Najemcy lokali mieszkalnych, na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916), mogą wnioskować o pomoc (ulgę) w spłacie powstałego zadłużenia.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-05-02
Data aktualizacji: 2020-06-17
Powrót