Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Włącz się do dyskusji o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Krakowa

Ostatni rok był czasem wspólnej pracy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych oraz różnorodnych instytucji z przedstawicielami Referatu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Prowadziła ona do wypracowania wizji, celów oraz kierunków działań do nowego programu rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę dalszych działań rewitalizacyjnych. Dzięki udanej współpracy stworzyliśmy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa, który obejmuje „starą” Nową Hutę, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesołą.

Fot. Urząd Miasta Krakowa

W dniach od 29 kwietnia do 7 czerwca br. dokument ten zostanie przekazany do konsultacji społecznych. Ich celem jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag dotyczących przygotowanego projektu.

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O KONSULTACJACH
 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej.

 • Uwagi w postaci papierowej można składać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30–701 Kraków;
 • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, I piętro, sekretariat – pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00;
 • podczas spotkań konsultacyjnych, o których informujemy poniżej.

Dostępne poniżej formularze konsultacyjne wystarczy wypełnić i przesłać podpisane na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl., bądź wydrukować i przynieść na jedno z naszych spotkań.

2. Zbierania uwag ustnych:

 • podczas spotkań konsultacyjnych; w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00 oraz

3. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

 • 7 maja (wtorek) w godz. 17:00-19:00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,Plac Wolnica 1;
 • 8 maja (środa) w godz. 17:00-19:00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5;
 • 9 maja (czwartek) w godz. 17:00-19:00 – w siedzibie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, aleja Ignacego Daszyńskiego 16.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Telefonicznego dyżuru ekspertów w następujących dniach: 10 maja (piątek) w godz. 10:30-12:30 oraz 17 maja (piątek)  w godz. 14:00-16:00 - pod nr. tel. 12 616 17 39.

5. Spacerów studyjnych, które odbędą się:

 • 15 maja (środa) w godz. 17:00 -19:00 – na podobszarze Kazimierz – Stradom – spacer rozpocznie się pod adresem Plac Wolnica 1;
 • 15 maja (środa) w godz. 17:00 -19:00 – na podobszarze „stara” Nowa Huta – spacer rozpocznie się pod adresem os. Górali 5;
 • 16 maja (czwartek) w godz. 17:00 -19:00 – na podobszarze Grzegórzki – Wesoła – spacer rozpocznie się pod adresem aleja Ignacego Daszyńskiego 16.

Jeżeli macie uwagi, spostrzeżenia bądź pomysły, którymi chcecie się z nami podzielić – zapraszamy! Poniżej znajduje się projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa oraz formularze konsultacyjne do pobrania i wypełnienia.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa

Formularz konsultacyjny dla mieszkańca Krakowa

Formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Formularz konsultacyjny dla pozostałych interesariuszy niebędących mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych

Pamiętajcie, że zbieramy uwagi od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 włącznie! Uwagi doręczone do nas przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu konsultacji nie będą brane pod uwagę!

Materiały w formie papierowej dostępne są także w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00, pokój nr 103.

Warto przypomnieć!

Kim są interesariusze rewitalizacji?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rewitalizacji są to przede wszystkim:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną;
 • organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej.

Gdzie w Krakowie został wyznaczony obszar rewitalizacji?

Obszar rewitalizacji określa uchwała nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i są to:

 • podobszar rewitalizacji Kazimierz-Stradom,
 • podobszar rewitalizacji Grzegórzki-Wesoła,
 • podobszar rewitalizacji „stara” Nowa Huta.

Pod tym linkiem znajdują się wszystkie pliki związane z rozpoczęciem konsultacji społecznych dot., projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Popek
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2024-04-22
Data aktualizacji: 2024-04-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź