Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie Space - udostępnianie przestrzeni w budynku A Klastra

Informujemy, że w dn. 16 stycznia br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie zasad świadczenia usług w Budynku A Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Przestrzenie udostępniane w Budynku A obejmują dwie Strefy:
Przedsiębiorczości/Kreatywna oraz Innowacji Społecznych.
1. Strefa Przedsiębiorczości/Kreatywna – to miejsce prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, dostarczycieli usług okołobiznesowych, użytkowników open-space,
2. Strefa Innowacji Społecznych – to miejsce prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe (NGO) typu non-profit, charytatywne, społeczne, obywatelskie, obejmuje działalność inkubatorów społecznych, laboratoriów społecznych („social labs”), innych form innowacji społecznych, w tym grup nieformalnych, w ramach działalności, w których promowana będzie równość kobiet i mężczyzn, inkubowane będą projekty zgodne z ideą Smart People (edukacja dla każdego, aktywne organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska, szeroki dostęp do usług społecznych).

Pełne informacje na temat dostępnych przestrzeni Klastra i zasad ich użytkowania zawarte są w ZARZĄDZENIU NR 157/2024 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16 stycznia 2024 r. w sprawie zasad świadczenia usług w Budynku A Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2024-01-23
Data aktualizacji: 2024-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź