Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przynosi wymierne korzyści dla Miasta Krakowa!

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to jeden z wielu instrumentów rynku pracy realizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. W najnowszym wydaniu opracowania pn. Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy zawarto obszerne informacje na temat wsparcia udzielonego mieszkańcom Krakowa na założenie własnej firmy.

 

Fot. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że polityka wspierania przedsiębiorczości, realizowana przez Urząd, nie tylko nie zakłóca konkurencyjności na lokalnym rynku pracy, ale przede wszystkim daje szansę na aktywizację zawodową, społeczną i ekonomiczną mieszkańców Krakowa, w szczególności, gdy mają pomysł na biznes. Powstałe przy wsparciu Urzędu jednoosobowe działalności gospodarcze nie tylko dobrze radzą sobie na rynku, ale mogą generować także kolejne miejsca pracy, stanowiąc tym samym cenne uzupełnienie gospodarczej tkanki miasta.

Pomoc finansowa Urzędu na założenie działalności gospodarczej, jest skutecznym narzędziem punktowego wspierania gospodarki Gminy Miejskiej Kraków. Przeprowadzona analiza wskazuje, że podmioty te dobrze funkcjonują na lokalnym rynku, co ma odzwierciedlenie w kontekście długości czasu ich prowadzenia.

„Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to jeden z najbardziej efektywnych instrumentów rynku pracy w Krakowie. Podczas każdego naboru widzimy ogromne zainteresowanie tą formą wsparcia przez osoby bezrobotne. Głównym warunkiem bezzwrotności udzielonego dofinansowania jest prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy, jednakże, jak można zauważyć w najnowszym wydaniu Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy, większość firm założonych przy finansowym wsparciu naszego Urzędu bardzo dobrze funkcjonuje i jest prowadzona nieprzerwanie przez kilka lat. Mamy świadomość, że taka pomoc umacnia lokalny rynek pracy oraz tworzy nowe miejsca zatrudnienia” – mówi Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zachęca do zapoznania się z nową publikacją.

W publikacji zaprezentowano także szeroki wachlarz form wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, oferowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności dotyczy to możliwości doposażenia stanowiska pracy o niezbędny sprzęt, dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika, ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które mogą istotnie przyczynić się do rozwoju kompetencji pracodawców i pracowników, a także możliwości organizacji stażu.

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przynosi wymierne korzyści dla Miasta Krakowa!

„Z roku na rok liczba jednoosobowych działalności gospodarczych w Krakowie rośnie. W 2015 roku było ich około 82 tysiące, 5 lat później ponad 95 tysięcy, a obecnie, w pierwszym kwartale 2022 r., odnotowano wzrost liczby małych biznesów do poziomu ponad 102 tysięcy. To pokazuje, że aktualne realia gospodarcze m. in. wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej, kryzys gospodarczy i energetyczny, niestabilna polityka podatkowa czy dalej odczuwalny wpływ pandemii, nie zabijają ducha przedsiębiorczości wśród mieszkańców Krakowa. To bardzo pozytywne tendencje, jednakże niepokoić mogą dane z I półrocza bieżącego roku, w których liczba wyrejestrowanych działalności w Małopolsce zbliża się do wyniku osiągniętego w całym 2020 roku. Być może to sygnał zbliżającej się poważniejszej recesji gospodarczej, której jednym z symptomów jest aktualny poziom inflacji” – podkreśla Dyrektor Marek Cebulak.

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają tezę, że pomoc horyzontalna udzielana przez Gminę Miejską Kraków, kierowana do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, a także stosowanie pozostałych instrumentów finansowych wsparcia zatrudnienia, kierowanych do przedsiębiorców i pracodawców, wydają się być solidnym pakietem dla wieloaspektowego rozwoju krakowskiego rynku pracy. 

Zachęcamy do szerokiego informowania o nowej publikacji oraz do bezpośredniego kontaktu z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie: www.gupkrakow.pl

PR i kontakt dla mediów: Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowiska promocji

  e-mail: promocja@gupkrakow.pl   
  tel. 12 68 68 215

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Stasiak
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2022-11-16
Data aktualizacji: 2022-11-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź