Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Gospodarcze Centrum Regionu

Kraków zamieszkuje obecnie około 803 tys. stałych mieszkańców, ale każdego roku jest on również domem dla kilkudziesięciu tysięcy osób zamieszkałych tu czasowo, głównie studentów. Kraków to drugie co do wielkości miasto Polski. To nie tylko centrum administracyjne województwa małopolskiego, ale ponadregionalny ośrodek naukowy i gospodarczy - wartościowy partner dla inwestorów. Miasto jest siedzibą międzynarodowych banków, stowarzyszeń wspierających działalność biznesową oraz izb handlowych (m.in. Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Amerykańskiej Izby Handlowej, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej czy Izby Przemysłowo- Handlowej). Jego pozycję potwierdzają wysokie oceny wiarygodności kredytowej.

Kraków to prężny ośrodek naukowy dysponujący liczną grupą wysoko wykwalifikowanych kadr dla wszystkich nowoczesnych sektorów gospodarki. Liczba uczelni wyższych, studentów, różnorodność kierunków studiów stanowią ważny miernik potencjału naukowego. Na intelektualny potencjał Krakowa składają się: 23 wyższe uczelnie, kadra naukowa (około 12 000 osób, w tym niemal 2 400 profesorów) oraz studenci (liczba studentów wraz z uczącymi się na studiach podyplomowych, doktoranckich i eksternistycznych kształtuje się na poziomie 130 000 osób). 

Liczne jednostki naukowo-badawcze pracujące na potrzeby nowoczesnego przemysłu, zrealizowane inwestycje oraz wykwalifikowana siła robocza to atuty, dzięki którym Kraków postrzegany jest jako odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej. Strategia rozwoju miasta sprzyja aranżowaniu współpracy najszerszego spektrum podmiotów, instytucji i środowisk wokół lokalnych (na szczeblu miasta, gmin sąsiadujących oraz regionu) inicjatyw proinwestycyjnych, w tym działaniom promocyjnym.

Jednym z istotnych wyznaczników atrakcyjności inwestycyjnej Krakowa jest funkcjonująca w naszym mieście Polska Strefa Inwestycji oferująca szereg zachęt inwestycyjnych. Stale rozwija się zaplecze konferencyjne, które umożliwia organizację wszelkiego typu spotkań, zjazdów i sympozjów. Zostało utworzone specjalne biuro kongresów, którego głównym celem jest promocja miasta jako interesującego miejsca dla spotkań biznesowych, kongresów i konferencji, a także imprez motywacyjnych. Ponadto, Kraków stał się swoistą platformą współpracy nauki, biznesu i samorządu. Przykładem działań, służących budowaniu sieci takiej współpracy są klastry.

Ekonomiczne znaczenie Krakowa wzmacniane jest przez potencjał demograficzny regionu - w promieniu 100 km od miasta mieszka około 8 milionów ludzi. Stanowi to chłonny potencjalny rynek zbytu. Dodatkowym atutem jest fakt, iż 60% mieszkańców naszego miasta to osoby poniżej 45 roku życia.

Niewątpliwym atutem Krakowa jest jego dogodne położenie geograficzne, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, blisko aglomeracji śląskiej i południowej granicy Polski. Dostępność komunikacyjna miasta jest stale wzmacniana przez realizowane inwestycje infrastrukturalne. Autostrada A4 zapewnia szybkie i wygodne połączenie z zachodniej strony ze Śląskiem oraz Niemcami, zaś ze wschodu z Rzeszowem i Lwowem (Ukraina). Korzystnym połączeniem komunikacyjnym w niedalekiej przyszłości będzie również ukończenie trasy S7 mającej na celu przybliżenie Krakowa mieszkańcom stolicy – Warszawy.

Otwarciu Krakowa na świat sprzyja również nowoczesny i stale rozbudowywany Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, drugi pod względem wielkości w kraju, który zapewnia bezpośrednie połączenia krajowe oraz międzynarodowe z wieloma miastami Europy i innych kontynentów.

Rozbudowana sieć połączeń kolejowych umożliwia szybką i komfortową podróż pociągami - do Warszawy można dotrzeć w 2,5 godziny, a do Gdańska w 6 godzin. W ciągu kilku godzin można się znaleźć w Wiedniu, Pradze, Bratysławie, Berlinie i Budapeszcie.

Sukcesywnie modernizowana sieć połączeń autobusowych zapewnia sprawną komunikację w regionie, z miejscowościami w kraju oraz z większymi miastami za zagranicą.

Dziś, w dobie swobodnego przepływu kapitału, Kraków stał się atrakcyjnym miejscem lokowania wielu inwestycji. Atrakcyjne tereny, miejskie inwestycje poprawiające komfort życia, bogata oferta rynku nieruchomości wraz z rozwiniętym sektorem usług dla biznesu i zapleczem naukowo-badawczym, to niektóre z argumentów przemawiających za wyborem Krakowa jako miejsca do inwestowania.

Witamy w Krakowie - mieście, gdzie tradycja harmonijnie łączy się ze współczesnością. Gdzie dbałości o wielowiekowe dziedzictwo towarzyszy rozwój nowoczesnych technologii oraz twórcza inwencja mieszkających i pracujących tu ludzi, a bogata oferta spędzenia czasu wolnego sprawia, że jest on miastem, w którym dobrze się mieszka i pracuje.

 

Mapa inwestycji miejskich

Mapa Inwestycji Miejskich

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dagmara Bobrowska-Dziduszko
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-03-17
Data aktualizacji: 2023-10-03
Powrót