Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą nr LXII/1347/17 z dnia 11 stycznia  2017 roku  Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020.

Cel nadrzędny Programu:

Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.

Nowy Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016 – 2020 ma na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada do realizacji 45 zadań, w ramach pięciu priorytetów:

  1. Promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości 
  2. Wspieranie młodych przedsiębiorców
  3. Informacja i doradztwo
  4. Współpraca ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej
  5. Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw

Większość z nich to kontynuacja uaktualnionych działań, wykonywanych w ramach dotychczasowego Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Program jest dokumentem, wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli: Rady Miasta Krakowa, pracowników Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli krakowskich startupów oraz krakowskich przedsiębiorców. Dokument wpisuje się w zapisy ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Krakowa 2030 r. oraz Strategię Rozwoju Turystyki Krakowa na lata 2014 – 2020.

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.


Sprawozdania z realizacji Programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-06-21
Data aktualizacji: 2020-03-16
Powrót