Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejskie wsparcie - targowiska

 

Od 1 marca 2022 roku na terenie Krakowa nie jest pobierana opłata targowa. Z inicjatywą jej zniesienia wystąpił prezydent miasta, a pomysł poparli radni. Za rezygnacją z opłaty targowej przemawiały m.in. duże koszty jej poboru i spadające od lat wpływy z tego tytułu. To także gest w kierunku kupców, których działalność ma często charakter rodzinny i lokalny.

Na terenie Krakowa opłata targowa została wprowadzona uchwałą rady miasta z 18 listopada 2015 r. Trzy lata później radni podjęli uchwałę znoszącą opłatę na trzech targowiskach.

W 2021 r. z powodu obostrzeń pandemicznych i zamrożenia handlu rząd zawiesił pobór opłaty targowej w całym kraju, a gminy otrzymały rekompensatę utraconych z tego tytułu dochodów.

W Krakowie środki uzyskiwane z opłaty targowej stanowiły średnio 0,04% planowanych rocznych dochodów miasta ogółem. Z roku na rok wpływy te malały, m.in. w związku z przenoszeniem sprzedaży do budynków i lokali – opłata targowa nie jest pobierana od sprzedaży odbywającej się w budynkach, halach, boksach handlowych czy innych obiektach budowlanych znajdujących się na targowisku, za które jest płacony podatek od nieruchomości.

Coraz mniejsze dochody z opłaty targowej w zestawieniu ze stosunkowo dużym kosztem jej egzekwowania, a także trudności ze znalezieniem chętnych do pełnienia funkcji inkasenta, spowodowane m.in. roczną przerwą w poborze opłaty – to wszystko spowodowało, że miasto zdecydowało się całkowicie zrezygnować z tej daniny. Dodatkową okolicznością jest obowiązująca od tego roku ustawa dotycząca ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadza dla tej grupy handlujących różne udogodnienia, a wśród nich zwolnienie z opłaty targowej.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, podczas sesji 16 lutego Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła uchwałę o całkowitym zniesieniu opłaty targowej na terenie miasta. A to oznacza, że od 1 marca opłata targowa nie będzie już pobierana.

UCHWAŁA NR LXXVIII/2173/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących opłaty targowej.

 


Przepisy archiwalne

 

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Udzielenie pomocy de minimis – odstąpienie od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków:

Usługa (Procedura) SA-60

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2929/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1721/2020 z dnia 23 lipca 2020 zmieniające zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1238/2020 z dnia 27.05.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 771/2020 z dnia 26.03.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 226/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2022-03-03
Data aktualizacji: 2023-02-16
Powrót