Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejskie wsparcie: podatki i opłaty lokalne

Krakow PL logo

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Kategorie wsparcia dla przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych):

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, udzielane są w formie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  • umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Indywidualne ulgi udzielane są w ramach uznania administracyjnego na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa, w powiązaniu z art. 67b,  po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i przedłożeniu materiału dowodowego, ale przede wszystkim po spełnieniu wymogów formalnych pod kątem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Informacja o wsparciu na wniosek:

Usługa (Procedura) PD 1 - opis procedury + załączniki

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce – wparcie zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) – inna pomoc tylko w odniesieniu do odroczenia i rozłożenia na raty.

Jak się starać o wsparcie:

Indywidualny wniosek można przesłać na adres Wydziału Podatków i Opłat, za pośrednictwem:  tradycyjnej poczty (wersja papierowa) lub poczty elektronicznej (po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta na Krakowskim Portalu Podatnika lub epuapie i złożeniu podpisu elektronicznego): Usługa - Portal Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa (um.krakow.pl)

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Podatków i Opłat - PD

Aleja Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

Referat ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

tel. 12 616 9211, tel. 12 616 9217

Krakowski Portal Podatnika (um.krakow.pl)

 

Pełna informacja o wsparciu:

  • procedura PD-1 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=PD-1

  • Informacja o pomocy de minimis: 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20926

 

 

 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2021-10-12
Data aktualizacji: 2022-02-18
Powrót