górne tło

Małe granty w zakresie nauki

 

 

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2023 roku:

 

1. Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze działań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej z pominięciem otwartego konkursu ofert;

Oferty złożone w 2023 roku

 

2. Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze działań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty złożone w 2023 roku

UWAGA: Przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023 zostało zakończone z uwagi na wyczerpanie środków.