górne tło

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "Studencka Giełda Pracy – nowe media akademickie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "Studencka Giełda Pracy – nowe media akademickie” przygotowywanego przez Fundację Szkolna Giełda Pracy na podstawie art. 19 a ustawy - oferta numer PI-05.525.10.2023.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Studencka Giełda Pracy – nowe media akademickie” przygotowywanego przez Fundację Szkolna Giełda Pracy na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę:

 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji  Kraków , ul. Zabłocie 22

• na miejskiej stronie internetowej (dlabiznesu.krakow.pl/nauka)

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 września 2023 r., przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

• w sposób korespondencyjny (adres: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków),

• przesyłając skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: nauka@um.krakow.pl,

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, tytuł zadania, Uwagi do oferty (numer oferty)”.

 

OFERTA nr PI-05.525.10.2023

FORMULARZ Z UWAGAMI