górne tło

Park Kulturowy Nowa Huta – wkrótce konsultacje społeczne

Od 28 sierpnia do 20 września będą trwały konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2019 r., dotyczącej Parku Kulturowego Nowa Huta.

Stosowanie w praktyce przepisów nowohuckiego parku kulturowego po kilku latach wykazało konieczność doprecyzowania lub zmiany części wprowadzonych na tym obszarze regulacji oraz ich ujednolicenia w kontekście tzw. uchwały krajobrazowej (m.in. w zakresie przyjętych definicji czy lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych).

Jednocześnie proponowane zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta są także odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez nowohuckich przedsiębiorców, lokalne instytucje oraz mieszkańców, dotyczące m.in. zasad sytuowania szyldów, rekonstrukcji historycznych neonów reklamowych oraz stosowania nowych szyldów w postaci neonów, zasad ograniczania transparentności przeszkleń, eksponowania towarów przed lokalami prowadzącymi ich sprzedaż, umieszczania na elewacjach urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących oraz anten telewizyjnych, jak również zasad lokalizacji na budynkach paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Ponadto, z myślą o walorach tych terenów, miasto realizuje unijny projekt „Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty – AR.C.H.Ethics”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy, ochrona i promocja europejskiego dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) związanego z architekturą i historią XX w.

W czasie trwania konsultacji będzie możliwość zgłaszania uwag i wniosków w zakresie proponowanych zmian, na specjalnych formularzach, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na portalu Obywatelski Kraków oraz na stronie internetowej parkikulturowe.krakow.pl. Formularze można złożyć na dzienniku podawczym urzędu lub przekazać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej.

Wszelkie proponowane postulaty w zakresie zmian uchwały będzie można również przekazywać i konsultować w trakcie dwóch dyżurów – 30 sierpnia i 13 września, w godz. 16.00–18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, s. 110B.

W ramach konsultacji przewidziano też otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 6 września, o godz. 17.00, w NCK, w s. 203.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do kontaktu telefonicznego – 18 września, w godz. 8.00–15.00, pod nr tel. 12 616 18 13.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konsultacji, a także m.in. pełna treść projektu zmiany uchwały o Parku Kulturowym Nowa Huta, zostaną zamieszczone na stronach: bip.krakow.pl oraz obywatelski.krakow.pl.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i użytkowników nowohuckiej przestrzeni publicznej do udziału w konsultacjach i rozmowy na temat estetyki oraz zasad funkcjonowania tego niezwykle ważnego obszaru miasta!