górne tło

Małe granty w zakresie nauki w 2023 roku

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do składania ofert w ramach Małych Grantów
 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 10 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane oferty w ramach realizacji w 2023 r. zadań Gminy Miejskiej Kraków w sferze działań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. małych grantów) w zakresie:

- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania (formularz wraz z instrukcją wypełniania, karta oceny oferty i wzór umowy) znajduje w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=53541.