górne tło

Polscy i Norwescy przedsiębiorcy zacieśnią współpracę. PARP ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants

Już od 20 sierpnia 2021 roku przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy. Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami poprzez organizację misji gospodarczych. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości do 2 tys. euro bez konieczności uiszczenia wkładu własnego. Wnioski będzie można składać do  31 października 2022 roku, jednak warto się pospieszyć, ponieważ budżet konkursu wynosi 50 tys. euro. Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Celem konkursu Travel Grants jest realny wpływ na rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Norwegii poprzez organizację misji gospodarczych. O wsparcie w wysokości nawet 2 tys. euro będą mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z obu krajów. Pozyskane w ramach konkursu wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

– Bezpośrednie spotkania pomiędzy polskimi i norweskimi przedsiębiorstwami są ogromną szansą na dalszą współpracę biznesową. Przedsiębiorcy będą mogli wymienić doświadczenia oraz zaprezentować swoją ofertę. Przez ostatnie lata wymiana handlowa pomiędzy Polską i Norwegią rosła, a nasza działalność pozwoli umocnić ten trend – komentuje Marcin Czyża, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:

W ramach jednej misji gospodarczej można otrzymać ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, a także sfinansować zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie do 200 euro, dla maksymalnie dwóch osób. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji gospodarczych. Całkowita alokacja w konkursie wynosi 50 tys. euro.

Więcej informacji o konkursie Wsparcie na utworzenie partnerstwa – Travel Grants.

Kurs, który polskie MŚP winny przyjąć do obliczeń: kurs InforEuro jaki będzie obowiązywał w miesiącu wypłaty wsparcia (tj. po zakończeniu i rozliczeniu misji gospodarczej/ych). Na dzień ogłoszenia konkursu wynosi: 1 Euro = 4,2928 zł i może ulec zmianie.