górne tło

Miejskie Wsparcie: Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym

Krakow PL logo

AKTUALIZACJA

 

Jak się starać o wsparcie:

 

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa:

Usługa (Procedura) EW 1

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego:

Usługa (Procedura) EW-2

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych

Al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

 

UCHWAŁA NR XLIV/1159/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała nr XXXIX/992/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24893%26typ%3Du

UCHWAŁA NR XL/1031/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.