górne tło

Miejskie wsparcie - Parkowanie

Krakow PL logo

 

 

 

 

AKTUALIZACJA

Udogodnienie dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Miasto pomaga przedsiębiorcom i restauratorom w trudnym dla nich czasie. Podczas wiosennego lockdownu, jak i teraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie stref ograniczonego ruchu w Krakowie, mogą ubiegać się o specjalne zezwolenia na wjazd.

Wnioski o wydanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu można składać w ramach procedury ZDMK-70. Specjalne zezwolenia będą obowiązywały do 31 marca 2021 r.

Przypomnijmy, zezwolenie na wjazd w strefę ograniczonego ruchu daje możliwość niezastosowania się do znaku zakazu wjazdu (B-1), gdy znajduje się pod nim tabliczka informacyjna z zapisem „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządcy drogi”. Nie zwalnia ono z obowiązku opłaty za parkowanie na terenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Szczegółowe informacje: ZDMK  pod numerami tel. 12 616 7457 lub 12 616 7309

Więcej informacji

Zasady parkowania w obszarze płatnego parkowania - Obszar Płatnego Parkowania > Informacje ogólne i opłaty