górne tło

Przewodnik dla Inwestora

Miniprzewodnik dla inwestora

Przewodnik przedstawia procedury, które wiążą się z realizacją inwestycji.

Kliknij poniżej, aby pobrać:

Przewodnik dla inwestora_okładka 2023

Przewodnik w wersji angielskiej (English version) - Investor mini-guide

 

Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki udziela pomocy przy realizacji małych, jak i dużych inwestycji. Poniżej przykłady działań CWIiIG:

Małe inwestycje:

Koordynacja CWIiIG inwestycji kubaturowych w korelacji z inwestycjami niekubaturowych, np. układami komunikacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, infrastrukturalnymi, oraz np. kolizji z istniejącym drzewostanem, na które składają się następujące działania:

Duże inwestycje (case study):

Budowa dużego obiektu kubaturowego, na którą składają się następujące działania podejmowane przez pracowników CWIiIG:

Inwestycja typu centrum nowoczesnych usług:

Lokalizacja w Krakowie centrum nowoczesnych usług z uwzględnieniem kooperacji z uczelniami wyższymi, agencjami HR oraz biurami nieruchomości.

Udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych

Targi służące penetracji rynków zagranicznych, służące przyciąganiu do Krakowa nowych inwestorów: