górne tło

Rejestracja SPÓŁKI JAWNEJ

Jeśli chcesz założyć spółkę jawną, to musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Od 1.07.2021 r. wnioski  można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy. 

Wniosek o wpis trzeba złożyć za pośrednictwem portalu PRS.

 

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA SPÓŁKI

Gdy umowa spółki została zawarta u notariusza

500 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę należy uiścić za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności; można również zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24

250 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Gdy korzystasz z systemu S24 możliwość dokonania opłaty pojawia się po uruchomieniu przycisku „opłać i wyślij” na stronie S24. Płatności dokonasz za pomocą systemu e-Płatności.

 

GDZIE ZAŁATWISZ SPRAWĘ

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Usługę można zrealizować w Krakowie:

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, informacja telefoniczna KRS 12 619 51 78, 12 619 51 72

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Rozdział 5

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. 2018 poz. 547)