górne tło

Urząd Statystyczny

URZĄD STATYSTYCZNY

ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków, parter, pok. nr 1A

Telefon 12 616-5621

Godziny przyjmowania klientów: 

Stanowisko czynne w środy w godzinach 7:40-15:30.

Dnia 6 grudnia 2023 r. stanowisko będzie NIECZYNNE !!

 

Na stanowisku będzie można nadać, zmienić, zlikwidować numer Regon przedsiębiorcy. Udzielane są również informacje na temat uzyskiwania i aktualizacji wpisu do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Więcej informacji o rejestrze REGON znajduje się na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/