górne tło

Bilans kompetencji

Bilans kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego jest długofalowym projektem, realizowanym od 2012 r., którego celem jest stwarzanie korzystnych warunków współpracy nauki i biznesu, przyczyniając się do lepszego wykorzystania potencjału krakowskich szkół wyższych oraz wzrostu innowacyjności polskich firm.

Raporty przygotowywane w ramach "Bilansu kompetencji..." dotyczą: wiedzy, umiejętności, zdolności i innych atrybutów znaczących dla pracodawców w badanych branżach. Pozwala on m.in. na dostosowanie programów kształcenia przez uczelnie wyższe do potrzeb firm z tych sektorów. Jest też informacją dla osób wybierających ścieżkę kształcenia dotyczącą kompetencji, które warto rozwijać z uwagi na to, że liczą się na rynku pracy.

Raporty bilansu kompetencji dla wybranych branż w poszczególnych latach dostępne są po wybraniu menu po prawej stronie.