górne tło

Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki

CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI (CWIiIG) to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwestycyjnej. Zespół CWIiIG składa się z kompetentnych pracowników, którzy w stosunku do zgłoszonych przedsięwzięć, pełnią rolę opiekunów. Wsparciem dla CWIiIG są tzw. koordynatorzy, czyli wyznaczeni pracownicy zatrudnieni w wydziałach i jednostkach miejskich uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Zakres działań Centrum jest niezwykle szeroki, by rozwiązywać problemy w sposób elastyczny i efektywny. CWIiIG zajmuje się m.in. obsługą inwestorów zagranicznych i krajowych, monitorowaniem procesu inwestycyjnego klientów CWIiIG, doradztwem odbiorcom inwestycji, prowadzeniem baz danych miejskich ofert inwestycyjnych, działaniem na rzecz promocji oferty inwestycyjnej miasta w kraju i zagranicą. CWIiIG współpracuje przy tym z takimi jednostkami i organizacjami jak CeBiM, MARR, PAIH, PARP, ABSL czy ASPIRE.

Działalność CWIiIG skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z przypadków inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.

 

KONTAKT - Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki

ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków, Polska

tel. (0048) 12 616 1128

e-mail: cwi@um.krakow.pl

wsparcie inwestora/proces inwestycyjny

tel. (0048) 12 616 1128

tel. (0048) 12 616 1554

tel. (0048) 12 616 1597

wsparcie inwestora/promocja gospodarcza

tel. (0048) 12 616 6012

tel. (0048) 12 616 6036

tel. (0048) 12 616 1577

wsparcie inwestora/rozwiązania innowacyjne

tel. (0048) 12 616 1536

tel. (0048) 12 616 1128